181626949.jpg

Tyckt till om oss !

Vad tycker du som medlem !

Enkät - service och kundnöjdhet!

Vi har höga ambitioner och uppsatta mål för att ständigt utvecklas. Vi strävar efter att du som medlem alltid ska få högsta möjliga service när du besöker våra träningsanläggningar.

En viktig del i det arbetet är att samla in synpunkter från våra medlemmar avseende hur ni uppfattar oss som företag, och vi skickar därför här en kundenkät med fokus på frågor runt kundnöjdhet. Vi kommer att följa upp utfallet av kundenkäten och identifiera områden att utveckla och förstärka för att vi ska uppnå och bibehålla en hög servicenivå.

 

Vid varje fråga finns möjlighet att lämna kommentarer. Vi ber dig lägga lite extra tid på dessa fält då dina synpunkter är viktiga för oss.

 

Enkäten kan fyllas i anonymt men om du önskar vara med i utlottningen av en matkasse värd 500 kr från MAT ÖPPET, vill vi även ha ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

 

Börja enkäten:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1jnzoBehJrPkiFrpODa6MinuWp4O7V1p017laEO8IkLKCoA/viewform?usp=sf_link